Viktig informasjon

Legekontoret

Viktig informasjon vedr luftveisinfeksjoner

Det er for tiden stor pågang til helsevesenet grunnet luftveisinfeksjoner.

Ved langvarig feber, hoste el nyoppstått tungpust bør man oppsøke lege. De aller fleste virus går over av seg selv. Det oppfordres til bruk av egenmelding så langt det er mulig.

Når det gjelder barn er det helt normalt med luftveisinfeksjoner. Har barnet feber over 3 dager kontaktes lege. Ved tungpust/ kraftig hoste og redusert allmenntilstand, ta snarlig kontakt med lege for vurdering.

Vi oppfordrer alle med nyoppståtte luftveisinfeksjoner til å ta en Covid hurtigtest hjemme el på teststasjon i hjemkommune.

Vi har mange som ringer, bruk HelseNorge "kontakt legekontoret" el E-konsultasjon hvis din fastlege tilbyr dette.