Ansatte

Bli bedre kjent med de ansatte ved Trimveien Legesenter. Her kan du også gi tilbakemelding til din fastlege og besvare spørreskjema om legekontoret.

Bjørn Guillermo Gundersen

Fastlege

Spesialist i Allmennmedisin

Er ikke tilstede på kontoret fredager i partallsuker og onsdager i oddetallsuker.

Martin Andre Bjørnsgård

Fastlege

Er ikke tilstede fredager i oddetallsuker og onsdager i partallsuker.

Marianne Fjeld Aukland

Fastlege 

Spesialist i Allmennmedisin

Er ikke tilstede på kontoret på torsdager.

Rikke Cecilie Espevalen

Autorisert Helsesekretær

Caroline Norman-Larsen

 Autorisert Helsesekretær 

Anna Louise Holcomb


Autorisert Helsesekretær

Trimveien Legesenter