Viktig informasjon

Legekontoret

Dr. Bjørn Gundersen er ute i permisjon

Dette grunnet spesialisering. Fra og med fredag 10/03-23, han er tilbake i sin praksis fra september -23.

Det vil komme vikar i hans stilling fra 03/04, Dr. Thea Ambro Arnesen.

Frem til vikar er på plass, vil det kun bli prioritert akutte henvendelser. Kontroller etc må vente til vikar er på plass.