Viktig informasjon

Legekontoret

Dr.Aukland fraværende fra 04.okt-29.okt

Grunnet en planlagt operasjon er hun ikke tilstede på kontoret i denne perioden.

Det  må derfor påregnes ekstra ventetid, da vi vil priorotere akutte henvendelser først.

Beklager ulempene dette medfører.